Subvencions COVID-19

Posted by

Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, 12 de març de 2021

Subvencions per compensar les pèrdues de les sales d’exhibició cinematogràfica de Catalunya pel seu tancament forçós a causa de les mesures establertes amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. (Període subvencionable del 31 març al 14 d’abril de 2020)

Període subvencionable i període de referència per determinar la quantia de la subvenció: del 31 de març al 14 d’abril de 2021
S’entén per període de referència el període equivalent al subvencionable en l’anualitat anterior

Aquestes subvencions tenes com a objecte contribuir econòmicament a compensar les pèrdues per la impossibilitat de recaptació corresponent al rendiment de taquilla de les sales d’exhibició cinematogràfica del territori de Catalunya a causa del tancament forçós per aplicació de mesures especials de les autoritats sanitàries per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19.

S’entén per sala d’exhibició cinematogràfica el local o recinte obert al públic on, d’acord amb la normativa aplicable, es projecten obres cinematogràfiques a canvi de l’abonament previ d’un preu o d’una contraprestació, sens perjudici que s’hi puguin programar altres continguts.

Les subvencions que preveuen aquestes bases s’acullen a la Decisió de la Comissió Europea SA 56851 – Marc temporal nacional per a ajuts estatals en forma de subvencions directes, bestretes reemborsables, avantatges fiscals, garanties sobre préstecs i bonificació del tipus d’interès de préstecs per donar suport a l’economia en el context actual del brot de la COVID-19, adoptada el 2 d’abril del 2020. La interpretació d’aquest Marc temporal nacional s’ha de fer d’acord amb la Comunicació de la Comissió Europea de 19 de març de 2020, que estableix el Marc temporal relatiu a les mesures d’ajut estatal per donar suport a l’economia en el context actual del brot de la COVID-19.

Termini per sol·licitar l’ajut: del 12 de març a l’1 d’abril del 2021, tots dos inclosos.

Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria. Cal que eviteu navegar amb Internet Explorer versió 8 o inferior.
Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia a Tràmits gencat

A qui va dirigit

Poden optar a aquestes subvencions les empreses, tant si són persones físiques com jurídiques, i les entitats privades sense afany de lucre que gestionin una sala d’exhibició cinematogràfica a Catalunya i que estiguin inscrites al Registre d’empreses audiovisuals de Catalunya o al Registre administratiu d’empreses cinematogràfiques i audiovisuals que gestiona l’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals, en la secció d’exhibició Cinematogràfica o audiovisual.