Perfil més afectat per la COVID-19 a la Creu Roja

Posted by

Creu Roja, 11 de març de 2021

SDRCA,  fa un any que va canviar les nostres vides, dotze mesos que els nostres somriures es van cobrir amb mascaretes i 365 en els que les abraçades i petons comencem a llançar-los, com a mínim, des d’un metre i mig de distància.

Però va ser aquell mateix dia, quan ens vam carregar de tota la nostra energia per respondre i arribar a totes les persones que ens necessitaven, mitjançant el nostre Pla Creu Roja Respon.

De tota l’activitat duta a terme pel Pla Creu Roja Respon, hem analitzat l’impacte que ha tingut la COVID-19 a la població atesa a la Creu Roja des de l’inici de la pandèmia i l’hem recollida en el Butlletí sobre la Vulnerabilitat Social Nº 20.

Les dades evidencien que les persones que s’han incorporat a la Creu Roja arran de la pandèmia són clarament més joves (44,4 anys de mitjana), d’origen espanyol (80,3%), amb nivells educatius secundaris o superiors (46,3%) i fonamentalment en atur. Entra aquí i accedeix a totes les dades.

Avui, la pandèmia segueix i les necessitats augmenten, per això, des de la Creu Roja, seguim responent i ho seguirem fent perquè: No estarem fora de perill, fins que tothom ho estigui.