Sindicatura de Greuges

Posted by

Decidim.Barcelona, Ajuntament de Barcelona – 12 de març de 2021

La Sindicatura de Greuges és una institució que té la funció de defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques de ciutadans i ciutadanes, i de les persones que es trobin a la ciutat encara que no siguin residents.

Els mandats del Síndic/a de Greuges tenen una durada de cinc anys i s’ha obert un procés de presentació de candidats i candidates per part de les entitats de la ciutat i de suport ciutadà per al càrrec de Síndic/ca de Greuges Barcelona 2021-2026!

Fins el 15 de març es poden proposar aquelles persones que, per la seva trajectòria personal i professional i pel seu coneixement de la ciutat, es considerin adients per exercir la funció de Síndic/a de Greuges de Barcelona. I les entitats poden donar suport a les diferents candidatures !