Subvencions Àrea de l’Audiovisual

Posted by

Departament de Cultura, 2 de maig de 2022

Subvencions per a la producció de llargmetratges cinematogràfics

L’objecte d’aquesta línia son:
– Subvencions per a la producció de llargmetratges cinematogràfics de ficció, d’acord amb les modalitats següents:
a) Projectes d’alt interès cultural i òperes primes o segons llargmetratges d’un nou realitzador.
b) Projectes d’interès cultural amb vocació de mercat.
c) Projectes amb vocació de mercat.
– Subvencions per a la producció de llargmetratges cinematogràfics documentals que emprin i posin de relleu els valors artístics i tècnics del país i la diversitat de la cinematografia catalana.