ACPV RECLAMA AL PRESIDENT XIMO PUIG QUE NO REBAIXE EL NIVELL DE VALENCIÀ PER ACCEDIR A LA FUNCIÓ PÚBLICA

Posted by

Acció Cultural del País Valencià, 2 de maig de 2022

ACPV reclama que es mantinga l’acord que preveu una escala del nivell de valencià exigible d’acord amb el cos al qual es vol opositar

Ara fa poc més d’un any, les Corts valencianes van aprovar la reforma de la Llei de la Funció Pública que incorporava l’obligació que els funcionaris de l’administració pública valenciana siguen competents en les dues llengües oficials del País Valencià, de manera que cap persona no poguera ser discriminada per l’ús del valencià, com massa sovint passa, tot i ser llengua oficial.

Cal recordar que la reivindicació d’aquesta reforma va ser posada damunt la taula per ACPV en un acte celebrat l’11 de març de 2015 a l’edifici Octubre en el qual van participar les universitats públiques valencianes. Hi va haver un llarg i complicat procés de negociació, impulsat per la nostra entitat, que va quallar en l’acord social i sindical fet públic el desembre de 2016 en el claustre de la Universitat de València. L’aprovació de l’esmentada reforma va ser un pas important que va haver de vèncer fortes resistències corporatives antivalencianes per part de sectors que obliden el sentit de servei públic de l’administració.

Finalment, en el sisè any del Govern del Botànic, es va aprovar la reforma de la Llei, la qual traslladava a un futur reglament la concreció dels nivells de coneixement que es demanarien per accedir a cadascun dels nivells de l’administració.

A aquest efecte es va constituir una comissió formada per representants de les tres conselleries implicades: la de Justícia i Administracions Públiques, com a directament responsable (ja que seu és l’àmbit de la funció pública); la d’Educació i Cultura (per la necessitat d’un informe de la Direcció General de Política Lingüística sobre la qüestió); i la de Presidència. Aquesta comissió s’ha reunit durant mesos en un clima de treball positiu i de consens. Però avui la nostra entitat ha estat coneixedora del fet que la proposta que farà la Conselleria de Justícia, Interior i Administració pública per accedir a la funció pública valenciana serà que n’hi haja prou amb la titulació que atorga el Batxillerat, això és, el nivell de valencià B2, cosa que és equivalent a no demanar cap requisit, ja que per a presentar-se a qualsevol plaça de l’administració pública valenciana cal, com a mínim, tenir la titulació de batxillerat.

ACPV considera que el nivell exigible ha de coordinar-se amb el cos i l’escala del grup de classificació professional al qual s’oposite, de manera que hi haja un escalonament del nivell de valencià exigit. En aquest sentit, pel que fa als processos selectius per a l’accés als cossos i escales superiors de l’administració valenciana (grups de classificació A1 i A2), ACPV entén que el nivell de valencià mínim exigible hauria de ser un C1, ja que aquest és el nivell al qual s’homologarà l’aprovació de valencià en les PAU (Proves d’Accés a la Universitat) i perquè per tal d’accedir als grups A1 i A2 cal acreditar un títol universitari.

És important destacar que la gran majoria dels funcionaris dels cossos superiors de l’administració pública valenciana ja tenen el nivell C1 de valencià i que, per tant, la previsió d’aquesta escala sols implica, la confirmació d’una realitat.

Conseqüentment, ACPV no entén ni comparteix la posició restrictiva, la qual significaria la pretensió d’invalidar a la pràctica l’acord social i sindical per la competència lingüística de l’administració pública valenciana i la reforma de la Llei de la Funció Pública que pretenia posar fi a la discriminació del valencià.

És per tot això que ACPV demana al president Ximo Puig que com a garant de la igualtat lingüística dels valencians,  actue incloent-hi al reglament una escala del nivell de valencià exigit d’acord amb la classificació dels grups professionals de l’administració valenciana, en funció del cos al qual es vol opositar. Escala que es concreta en l’exigència d’un nivell C1 per als cossos A1 i A2.

En cas que això no siga una realitat, ACPV convocarà a entitats i sindicats a una reunió per a estudiar les possibles respostes i mobilitzacions.