Sessió ordinària

Posted by

Districte de les Corts, 10 de març de 2022

Per indicació del regidor president del Consell del Districte de les Corts, us adjuntem la convocatòria de la sessió ordinària del Consell de Districte de les Corts que se celebrarà de forma presencial el proper 21 de març de 2022 a les 18:30 h, al Saló de plens del Districte, plaça Comas, 18 planta soterrani 1.

El seguiment de la sessió es podrà fer per streaming a través de la pàgina web del districte: https://ajuntament.barcelona.cat/lescorts/ca  o directament en aquest enllaç del canal YouTube: https://youtu.be/lv6u2erUNVs.

La participació de les entitats veïnals i de la ciutadania, únicament sobre els temes concrets dels punts de l’ordre del dia que figuren a la part decisòria i a la part d’impuls i control, s’ha de fer mitjançant el correu electrònic [email protected]  fins a les 17:00 h del dia 20 de març indicant els punts en els que es participa.

Us informem que les intervencions del torn final no seran presentades pels ciutadans ni llegides ni contestades en la mateixa sessió sinó seran respostes posteriorment mitjançant la mateixa plataforma IRIS.

P.S.: Així mateix, i d’acord amb la normativa de protecció de dades us informem que les vostres dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de Fomentar la Participació Ciutadana (tractament 0181, foment de la participació ciutadana), legitimat d’acord amb el consentiment de l’interessat. Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre aquestes. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades ”. Els hi  recordem que a no ser que es disposi del consentiment exprés i explícit de les persones intervinents a la sessió, no es podrà captar la seva imatge i/o veu per mitjans tecnològics, a fi de preservar el dret a la protecció de dades personals de les persones intervinents.

Districte de les Corts

Departament de Serveis Jurídics – Secretaría

Ajuntament de Barcelona

Pl. Comas, 18

08028 Barcelona

93 291 63 98

[email protected]

www.bcn.cat/lescorts