Sessió ordinària

Posted by

Districte de le Corts, 10 de març de 2022

Per indicació de la consellera presidenta de la Comissió Consultiva de via pública, seguretat, serveis municipals i presidència, us convoquem a la pròxima sessió ordinària de la Comissió Consultiva que se celebrarà amb l’assistència presencial de tots els membres i ciutadans el proper 15 de març de 2022 a les 17:00 h, al Saló de Plens, plaça Comas, 18  soterrani 1.

El seguiment de la sessió es podrà fer per streaming a través de la pàgina web del districte: https://ajuntament.barcelona.cat/lescorts/ca o directament en aquest enllaç del canal YouTube:  https://youtu.be/qy286X-D7hA

Es recomana totes les persones que vulguin assistir i/o participar de forma presencial, ens ho comuniquin a la següent adreça electrònica serveisjurí[email protected] fins a les 17:00 h del dia 14 de març indicant en quin punt de la ordre del dia volen intervenir tenint en compte que únicament poden intervenir sobre els temes concrets que figuren a l’ordre del dia. Aquells que no ho sol·licitin, quan arribin al Saló de Plens, també tindran la opció d’anotar la seva intervenció en paper.

P.S.: Així mateix, i d’acord amb la normativa de protecció de dades us informem que les vostres dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de Fomentar la Participació Ciutadana (tractament 0181, foment de la participació ciutadana), legitimat d’acord amb el consentiment de l’interessat. Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre aquestes. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades ”. Els hi  recordem que a no ser que es disposi del consentiment exprés i explícit de les persones intervinents a la sessió, no es podrà captar la seva imatge i/o veu per mitjans tecnològics, a fi de preservar el dret a la protecció de dades personals de les persones intervinents.

Districte de les Corts

Departament de Serveis Jurídics – Secretaría

Ajuntament de Barcelona

Pl. Comas, 18

08028 Barcelona

93 291 63 98

[email protected]

www.bcn.cat/lescorts