Usos del sòl que ocupa actualment el recinte firal de Montjuïc

Posted by

Decidim.Barcelona, 26 de novembre de 2021

Està en marxa el procés participatiu entorn els usos del sòl que ocupa actualment el recinte firal de Montjuïc. El 2 de desembre tindrà lloc la sessió de debat sectorial sobre l’habitatge.

La ponència inicial de la sessió anirà a càrrec de la Sra. Laia Grau, Gerenta d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona.