Subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals

Posted by

Departament de Cultura, 25 de febrer de 2022

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és la concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses, tant persones físiques com jurídiques, i entitats dels àmbits de les arts escèniques, de les arts visuals, editorial, musical, l’audiovisual i de la cultura digital, en les modalitats següents de consultoria específica i consultoria preferent.

Termini per sol·licitar l’ajut: del 25 de febrer al 31 de març del 2022, ambdós inclosos.

A qui va dirigit

Poden presentar sol·licituds les empreses, persones físiques o jurídiques, que pertanyin a l’àmbit de les arts escèniques, les arts visuals, editorial, musical, audiovisual i de la cultura digital, i que compleixin els requisits de la base 3.
Així mateix, poden presentar sol·licituds les entitats privades sense ànim de lucre domiciliades a Catalunya, l’activitat de les quals estigui relacionada amb les empreses culturals i que tinguin com a objectiu la millora, la defensa, la potenciació, i la professionalització d’un sector cultural dels àmbits esmentats abans.