Soc boomer i en procés d’assoliment

Posted by

Núvol, 17 de març de 2022

“Són incomprensibles algunes de les situacions que ara estem vivint, moltes de les quals ens posen en clar desavantatge davant l’escola concertada”. Per què fan vaga els docents? Alba Sabaté ens dona algunes claus des de l’experiència d’anys de professió.