Reconeixement de marca

Posted by

Cambra de Barcelona, 7 d’abril de 2022

Per tal de poder disposar de la informació necessària per emetre un certificat
que ens ha estat sol·licitat, us demanem que ens informeu, segons els vostres coneixements o notícies, sobre l’extrem següent:

Si la denominació “SPORT” i les grafies que es reprodueixen a dalt gaudeixen de renom en els sectors següents: mitjans de comunicació impresos, electrònics, digitals i audiovisuals amb difusió en paper, digital descarregable mitjançant programari i aplicacions mòbils o en línia, a través de xarxes telemàtiques i/o aplicacions mòbils, o mitjançant xarxes de telecomunicacions com ara ràdio, televisió o mitjans electrònics, així com organització d’esdeveniments culturals i esportius.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.