Presenta els teus productes i solucions a la European Blockchain Convention 2022

Posted by

Comunicat SmartCatalonia, 21 d’abril de 2022

La Generalitat de Catalunya obre la convocatòria per a 4 startups catalanes del sector del Blockchain que vulguin presentar les seves innovacions en la propera edició de la European Blockchain Convention que es celebrarà del dia 26 al 28 de juny de 2022. Aquesta edició comptarà amb tres dies de conferències, debats i tallers. D’entre totes les sol·licituds rebudes, se seleccionaran 4 startups, que podran participar al congrés.

Les startups seleccionades gaudiran dels avantatges següents:

 • Presentació pitch de 5 minuts
 • 4 entrades “General Passes”
 • Presència del logotip de la startup a la web del congrés
 • Promoció de la startup al newsletter i xarxes socials del congrés

El cost per a les empreses seleccionades és gratuït.

La data límit de presentació de les sol·licituds és el 27 d’abril de 2022.

Requisits obligatoris

Per participar en el procés de selecció cal:

 

  • Aportar la següent documentació juntament amb el formulari:

   Un fitxer en format PowerPoint o similar amb una presentació corporativa de l’empresa en català, castellà o anglès. Màxim 20 diapositives que inclogui:

   – Explicació del producte/servei
   – Model de negoci
   – Pla Estratègic de creixement del negoci
   – Equip
   – Objectius que es volen aconseguir participant a la EBC.

   Un fitxer amb el logotip de l’empresa per mostrar a la web del congrés.

   La presentació i el logotip s’hauran d’enviar a través d’alguna web de transferència de fitxers, per ex: Dropbox, WeTransfer, etc.

 

  • Empreses de fins a 8 anys de vida. Com a data de constitució de l’empresa es considerarà la data d’inscripció al Registre Mercantil o, si s’escau, al Registre de cooperatives de Catalunya; o un document anàleg en el cas de societats civils privades.

 

  • Empreses amb un mínim de 3 persones (socis i/o treballadors) dedicades de forma completa al projecte.

 

 • Empreses de l’àmbit de la tecnologia Blockchain.

Criteris de valoració:

a) Potencial de l’empresa: es valorarà el nombre clients actuals, el nombre de clients potencials, disposar d’un pla de creixement definit. Pes del criteri: 25%

b) Equip emprenedor: format, com a mínim, per tres persones (socis o no) dedicats a temps complert. Es valorarà el nombre de persones implicades en el projecte, nivell de dedicació, complementarietat de perfils i socis promotors. Pes del criteri: 15%

c) Model de negoci innovador. Es valorarà el nivell d’innovació, la novetat i l’originalitat del producte, servei o aplicació al mercat i les possibilitats de desenvolupament futures. Pes del criteri: 35%

d) Internacionalització: es valorarà el grau d’internacionalització de l’empresa i el seu creixement i potencial en els mercats globals. Pes del criteri: 25%

Per ampliar aquesta informació, podeu contactar amb:
[email protected]

Dates establertes:

  • 27 d’abril de 2022: Data límit de presentació de candidatures.

 

  • 11 de maig de 2022: Notificació de les empreses seleccionades per part de la Generalitat de Catalunya.

 

 • del 26 al 28 de juny de 2022: European Blockchain Convention

Sobre l’European Blockchain Convention

L’European Blockchain Convention és un punt de trobada de referència a Europa per a programadors, reguladors, corporates, startups, inversors i experts en la tecnologia Blockchain.

El congrés oferirà als participants l’oportunitat de prendre part en un debat en directe amb els actors que impulsen i configuren la indústria Blockchain, i així definir no només el futur d’aquesta tecnologia, sinó també la propera generació d’Internet i de l’economia digital.