Nou Pla per la Justícia de Gènere

Posted by

Decidim.Barcelona, 28 de maig de 2021

Barcelona és i vol ser una ciutat feminista. Per això, el Nou Pla per la Justícia de Gènere vol recollir i respondre als principals reptes de la igualtat de gènere a la ciutat, donant veu a la ciutadania i a les entitats feministes i que treballen per la igualtat.

El procés participatiu fa èmfasi en aconseguir les propostes i aportacions tant de la ciutadania a títol individual, com d’entitats de la ciutat, especialment de grups feministes i de defensa dels drets de les dones. Aquesta participació es centrarà en la diagnosi interseccional de cada un dels àmbits que es plantegen pel nou pla, en la definició d’objectius, en la priorització de línies de treball i en la proposta d’actuacions.