Ciències

Posted by

Josep Juanbaró, [email protected] – SDRCA, Assoc. – Les Corts – 29 de maig de 2021

Segons el Diccionari normatiu valencià, ciència és el conjunt de coneixements adquirits per mitjà de l’estudi, l’observació i el raonament, organitzats sistemàticament i dels quals es deduïxen principis i lleis generals.

La UNESCO accepta els següents camps com a ciències:

1100 Lògica

1200 Matemàtiques

2100 Astonomia i astrofísica

2200 Física

2300 Química

2400 Ciències de la vida

2500 Ciències de la terra i de l’espai

3200 Ciències mèdiques

5300 Ciències econòmiques

5600 Ciències jurídiques i Dret

5800 Pedagogia

5900 Ciència política

6100 Psicologia

6300 Sociologia

Les 5 úniques ciències experimentals i matemàtiques són: Matemàtiques, Física, Química, Biologia, i Geologia

Segons el Diccionari normatiu valencià, química és la ciència que estudia l’estructura, les propietats i les transformacions de la matèria a partir de la seua composició atòmica.

La química està constituïda per les següents disciplines: química analítica, química inorgànica, química orgànica, química física, ciència dels materials, enginyeria química, química industrial, metal·lúrgia, bioquímica

La bioquímica fa de pont entre la química i la biologia, tal com la geoquímica ho fa entre la geologia i la química

La química industrial va patir una important davallada fa anys, però en els darrers temps s’ha aconseguit dotar-la d’elements moderns.

Els Estats Units van crear un col·legi professional amb persones de l’enginyeris química i la química industrial, tots junts perquè ambdues disciplines en complementen l’una amb l’altra

Una forma intuïtiva de veure-ho és que l’enginyer químic es fa càrrec de tots “els ferros” del reactor mentre que el químic industrial se centra en el contingut del reactor. Això és continent i contingut, respectivament