Més de 1.500 consultes ateses a l’estand antimasclista i contra l’LGTBI-fòbia del Front Marítim

Posted by

Butlletí del Districte Sant Martí, 27 d’agost de 2021

El 30 de juliol es va posar en marxa aquest punt d’informació i assessorament en matèria de violències masclistes i LGTBI-fòbiques per prevenir i detectar possibles relacions abusives i de violència a l’espai públic.

En les quatre setmanes en funcionament s’han registrat 589 actuacions de sensibilització i informació, s’han fet quinze assessoraments sobre situacions de violència en el passat i dues intervencions directes. L’espai municipal estarà actiu fins aquest dissabte.