La mobilitat es transforma i el RACC hi és per ajudar les persones i la societat.

Posted by

RACC Mobility Club News, 29 de setembre de 2021

El RACC presenta un estudi sobre patinets i demana baixar els carrils bici a la calçada per reduir els conflictes amb els vianants

El 8 de setembre el president del RACC, Josep Mateu (dreta), i Cristian Bardají, director de l’Àrea de Mobilitat, van presentar l’informe “El comportament dels usuaris de vehicles de mobilitat personal (VMP) a Barcelona”. Arran de l’informe, el Club posa en relleu la necessitat de baixar els carrils a la calçada, fomentar entre els usuaris de patinets el coneixement de la normativa viària, establir l’obligatorietat d’una assegurança de responsabilitat civil i, respecte a serveis de VMP compartits, promoure tarifes en funció de la distància i no del temps de trajecte, a fi de reduir els excessos de velocitat.