Convocatòria de la pròxima sessió ordinària presencial de la Comissió Consultiva

Posted by

Districte de les Corts, 29 de setembre de 2021

Per indicació de la consellera presidenta de la Comissió Consultiva de via pública, seguretat, serveis municipals i presidència, us adjuntem la convocatòria de la pròxima sessió ordinària presencial de la Comissió Consultiva que, amb motiu de l’actual situació de desescalada i prevenció sanitària derivada de l’afectació del Covid-19 i d’acord amb el que estableix la normativa sanitària vigent, se celebrarà amb l’assistència presencial de tots els membres de la Comissió Consultiva i a distància i de forma presencial amb limitació d’aforament del 70% pels ciutadans el proper 4 d’octubre de 2021 a les 17 h, al Saló de Plens, plaça Comas, 18 soterrani 1.

El seguiment de la sessió es podrà fer per streaming a través de la pàgina web del districte: https://ajuntament.barcelona.cat/lescorts/ca o directament en aquest enllaç del canal YouTube: https://youtu.be/89uwG1zc3fs

La participació no presencial de les entitats veïnals i de la ciutadania es produirà de la següent forma i a través del canal que s’indica a continuació:
· No presencial, es realitzarà mitjançant el correu electrònic serveisjurí[email protected] fins a les 17 h del dia 3 d’octubre.
Les preguntes i/o consultes sobre els temes concrets que figuren dins de l’ordre del dia i que s’hagin rebut a través d’aquest canal, seran llegides dins del punt de l’ordre del dia que correspongui i amb posterioritat de la intervenció del conseller president o del tècnic que hagi exposat l’assumpte.

P.S.: D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem que les vostres dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de Fomentar la Participació Ciutadana (tractament 0181, foment de la participació ciutadana), legitimat d’acord amb el consentiment de l’interessat. Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre aquestes. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades

Districte de les Corts
Departament de Serveis Jurídics – Secretaría
Ajuntament de Barcelona

Pl. Comas, 18
08028 Barcelona
93 291 63 98
[email protected]
www.bcn.cat/lescorts