Espai infantil del Pou de la Figuera

Posted by

Decidin.Barcelona, 25 de febrer de 2022

S’està duent a terme un procés participatiu per dissenyar col·lectivament l’espai infantil del Pou de la Figuera (Ciutat Vella). Actualment, el procés es troba en fase de diagnosi i disseny participatiu i en els pròxims dies podeu col·laborar en els punts itinerants i tallers per a recollir propostes i idees de codisseny.