Convocatòria de sessió ordinària

Posted by

Districte de les Corts, 29 de març de 2022

Per indicació del regidor president del Consell del Districte de les Corts, us adjuntem la convocatòria de la sessió ordinària presencial de l’Audiència Pública de l’Estat del Districte de les Corts. Aquesta se celebrarà presencialment, amb utilització obligatòria de mascareta, el proper 5 d’abril de 2022 a les 17 h al Saló de plens del Districte, plaça Comas 18 planta soterrani 1.

El seguiment de la sessió es podrà fer per streaming a través de la pàgina web deldistricte: https://ajuntament.barcelona.cat/lescorts/ca o directament en aquest enllaç del canal YouTube: https://youtu.be/4zj-E73j2LI

La participació de les entitats veïnals i de la ciutadania es produirà de forma presencial al Saló de Plens del Districte de les Corts. Per fer les peticions i la sol·licitud de participació, s’ha de fer mitjançant un correu electrònic a [email protected]  indicant nom, cognoms, DNI i telèfon o bé mitjançant el registre previ a la plataforma decidim. Barcelona en el següent enllaç https://www.decidim.barcelona/assemblies/audiencia-lescorts/f/4030/ indicant nom, cognoms, correu electrònic, DNI i telèfon fins a les 17.00 hores del dia 4 d’abril.

Les peticions seran presentades pel propi ciutadà/na. Serà el regidor president qui indicarà al ciutadà/na que pot presentar la seva pregunta/consulta/queixa. La resposta la donarà el regidor de Districte.

Així mateix, s’informa en primer lloc que sempre que sigui possible, les intervencions s’ajuntaran per temes per fer més àgil l’Audiència, i en segon lloc que per acord de la Junta de Portaveus de la sessió del dia 6 de maig de 2021 que els ciutadans/nes que participin en la Audiència Pública tindran dos minuts per fer la seva intervenció i dos minuts més de contrarèplica una vegada hagi contestat a la seva pregunta/ consulta / dubte el regidor.

D’altra banda, i com sempre, les peticions que no es responguin en la mateixa sessió de l’Audiència Pública seran contestades a través de l’IRIS en el transcurs del mes posterior a la sessió.

P.S.: D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem que les vostres dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de Fomentar la Participació Ciutadana (tractament 0181, foment de la participació ciutadana), legitimat d’acord amb el consentiment de l’interessat. Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre aquestes. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades

Els hi recordem que a no ser que es disposi del consentiment exprés i explícit de les persones intervinents a la sessió, no es podrà captar la seva imatge i/o veu per mitjans tecnològics, a fi de preservar el dret a la protecció de dades personals de les persones intervinents”.

Districte de les Corts

Departament de Serveis Jurídics – Secretaría

Ajuntament de Barcelona

Pl. Comas, 18

08028 Barcelona

93 291 63 98

[email protected]

www.bcn.cat/lescorts