Beques per fer pràctiques a la Filmoteca de Catalunya

Posted by

Filmoteca de Catalunya, 10 de maig de 2022

Beques per fer pràctiques relacionades amb els diferents camps d’actuació de la Filmoteca de Catalunya, adreçades a estudiants i titulats universitaris, sota la tutoria de la persona que es designi a aquest efecte, per completar la seva formació pràctica, contribuir a la inserció laboral i aproximar les persones becades al context professional.

Les modalitats de beques que es convoquen son les següents:

Centre de Conservació i Restauració
a) Conservació i restauració digital de béns culturals en l’especialitat de cinema: 3
b) Catalogació de fons fílmics: 1
c) Conservació digital de fons fílmics: 1

Biblioteca del Cinema
a) Suport a la Unitat de Documentació i suport a Sala de la Biblioteca del Cinema (torn tarda): 1
b) Suport a la Unitat de Documentació i suport a Sala de la Biblioteca del Cinema (torn matins): 2
c) Documentació. Arxiu gràfic i fotogràfic: 1