Alzheimer

Posted by

Fundació Pasqual Maragall – 30 de juliol de 2020

Una enquesta de la Fundació Pasqual Maragall, realitzada a més de 170 persones cuidadores, revela que han dedicat 4 hores més al dia de mitjana als seus familiars amb Alzheimer durant el confinament. Un 45% dels enquestats té també la percepció que la seva pròpia salut ha empitjorat. Aquestes dades ens reafirmen en la necessitat de seguir donant suport a les persones cuidadores per mitjà del programa de grups terapèutics que, amb la COVID-19, hem hagut d’adaptar a la nova realitat.