Ajuts reintegrables

Posted by

Departament de Cultura, 15 de març de 2021

1. Aportacions reintegrables a plans de distribució de llargmetratges cinematogràfics

Les aportacions reintegrables són uns ajuts econòmics en forma de “cofinançament” que permeten a l’empresa disposar de finançament a priori per a un projecte cultural.
L’objecte és la concessió d’ajuts a plans de distribució de llargmetratges cinematogràfics per part d’empreses distribuïdores catalanes en el territori espanyol.

Queden exclosos d’aquestes bases els projectes que tinguin per objecte l’adquisició, construcció, rehabilitació o millora de béns inventariables.

Termini per sol·licitar l’ajut: del 15 de març al 29 d’abril del 2021, tots dos inclosos

Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria. Cal que eviteu navegar amb Internet Explorer versió 8 o inferior.
Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia a Tràmits gencat

A qui va dirigit

Empresa distribuïdora independent que no és objecte d’influència dominant, directa o indirecta, ni per part d’empreses d’estats no membres de la Unió Europea ni associats a l’Espai Econòmic Europeu, ni d’empreses prestadores de serveis de comunicació audiovisual, per raons de propietat, de participació financera o per normes que es regeixen la presa de decisions.

També poden presentar sol·licituds les agrupacions d’empreses que es constitueixen en unions temporals d’empreses (UTE).

No són destinatàries les associacions, les fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, les agrupacions d’interès econòmic, així com les administracions públiques i ens que en depenen.

2. Aportacions reintegrables a la distribució i explotació d’espectacles

Les aportacions reintegrables són uns ajuts econòmics en forma de “cofinançament” que permeten a l’empresa disposar de finançament a priori per a un projecte cultural.
L’objecte és la concessió d’ajuts amb la tipologia següent:

Ajuts a projectes de distribució i explotació d’espectacles arreu de Catalunya, excepte Barcelona, dels àmbits del teatre, la dansa, el circ i la música en viu, tret dels concerts d’orquestres simfòniques.

Ajuts a projectes de distribució i explotació de gires de concerts d’orquestres simfòniques arreu de Catalunya. Als efectes d’aquestes bases, s’entén per concert d’orquestra simfònica l’executat per una orquestra d’un mínim de 12 músics.

Ajuts a projectes d’explotació d’espectacles dels àmbits del teatre, la dansa, el circ i la música en viu al municipi de Barcelona i fora de Catalunya

No són objecte d’aquests ajuts els projectes relatius a espectacles inclosos en els programes de festes majors municipals.

El període per presentar sol·licituds és del 15 de març al 15 d’abril del 2021, tots dos inclosos.

El calendari de l’explotació del projecte s’ha de produir entre l’1 de gener del 2021 i el 30 de juny del 2022, tots dos inclosos.

Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria. Cal que eviteu navegar amb Internet Explorer versió 8 o inferior.

Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia a Tràmits gencat

A qui va dirigit

A empreses privades, ja siguin persones físiques o jurídiques, de promoció d’espectacles de música en viu, de producció i distribució d’espectacles i les companyies professionals de teatre, de dansa o de circ, que compleixin els requisits de la base 3. Les empreses exhibidores de teatre, música, circ o dansa no poden sol·licitar ajut.

Pel que fa als ajuts per concerts d’orquestres simfòniques també poden presentar sol·licituds les entitats privades sense afany de lucre

També poden presentar sol·licituds les agrupacions d’empreses que es constitueixen unions temporals d’empreses (UTE).

No són destinatàries de les aportacions reintegrables ni de les subvencions regulades en aquestes bases, les agrupacions d’interès econòmic, així com les administracions públiques i ens que en depenen.

3. Aportacions reintegrables a projectes i plans editorials

4. Aportacions reintegrables a projectes de l’àmbit dels videojocs

5. Aportacions reintegrables a festivals i cicles musicals