Agenda especial

Posted by

Obra Cultural Balear, 19 d’abril de 2022

CAMPANYA PER L’EXTENSIÓ DE L’ÚS SOCIAL DEL CATALÀ
#RepteMantinc2022

Com bé sabem, actualment la vitalitat del català té plantejat un gran repte: el manteniment del seu ús social.

Tal com indiquen totes les dades, el perill no resideix en els nivells de coneixement de la llengua –prou vitencs en la majoria d’indrets i segments–, sinó en la caiguda del seu ús social, provocada, sobretot, per un hàbit altament nociu per la vitalitat de la llengua: la confluència lingüística en castellà.

Certs patrons socials subliminars i la persistència de perniciosos prejudicis lingüístics, contribueixen a estendre el perillós hàbit de canviar de llengua en situacions en què no seria necessari: Per què canviar de llengua quan l’interlocutor ens entén*?

L’ocultació de la llengua pròpia en moltes de les nostres interaccions diàries –una decisió personal d’efecte aparentment restringit– acaba provocant a la llarga efectes socials devastadors, que comprometen seriosament el relleu generacional.

És en aquest context que l’OCB vol donar suport a la iniciativa del col·lectiu Mantinc el català, que ha engegat el repte de mantenir l’ús del català durant 21 dies a partir del dia de Sant Jordi, ja que, segons els experts, és aquest el temps que es necessita per consolidar un nou hàbit.

Així, convidam a tothom a sumar-se a l’eloqüent eslògan de la campanya: “Mantinc el català sempre, a tot arreu i amb tothom!”. I, sobretot, a no canviar de llengua en situacions en què habitualment es fa de forma innecessària.

Així que ja ho saps. Des d’aquest dissabte i fins al proper 13 de maig, ens implicarem en la difusió de la campanya i t’animam a fer-ho també tu en el teu àmbit més proper.

Igualment, com sempre, ens pots fer arribar la teva experiència i suggeriments.

Endavant!