Sessió ordinària de la Comissió Consultiva

Posted by

Serveis jurídics de les Corts, 29 d’abril de 2022

Per indicació del conseller president de la Comissió consultiva d’ecologia, urbanisme, infraestructures i mobilitat, us convoquem a la pròxima sessió ordinària de la Comissió Consultiva que se celebrarà el proper 3 de maig de 2022 a les 17:30 h, al Saló de Plens, plaça Comas, 18  soterrani 1.

El seguiment de la sessió es podrà fer per streaming a través de la pàgina web del districte: https://ajuntament.barcelona.cat/lescorts/ca o directament en aquest enllaç del canal YouTube:  https://youtu.be/dK2ptZK2118

Es recomana totes les persones que vulguin assistir i/o participar de forma presencial, ens ho comuniquin a la següent adreça electrònica[email protected] fins a les 17:30h del dia 2 de maig indicant en quin punt de la ordre del dia volen intervenir tenint en compte que únicament poden intervenir sobre els temes concrets que figuren a l’ordre del dia. Aquells que no ho sol·licitin, quan arribin al Saló de Plens, també tindran la opció d’anotar la seva intervenció en paper.

P.S.: Així mateix, i d’acord amb la normativa de protecció de dades us informem que les vostres dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de Fomentar la Participació Ciutadana (tractament 0181, foment de la participació ciutadana), legitimat d’acord amb el consentiment de l’interessat. Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre aquestes. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades ”. Els hi  recordem que a no ser que es disposi del consentiment exprés i explícit de les persones intervinents a la sessió, no es podrà captar la seva imatge i/o veu per mitjans tecnològics, a fi de preservar el dret a la protecció de dades personals de les persones intervinents.