Concurs de projectes

Posted by

Districte de les Corts, 10 de desembre de 2021

Us recordem que el Districte de les Corts convoca, des de fa sis anys, un concurs de projectes expositius adreçat a les entitats i associacions que vulguin fer una exposició a la Seu del Districte, amb l’atorgament d’una subvenció a les entitats seleccionades.

 En aquest sentit, ja s’han publicat oficialment les bases de la convocatòria al BOPB i des d’avui, divendres 10 de desembre, s’inicia el període de 15 dies hàbils per presentar la sol·licitud. Per tant, totes les entitats interessades ja poden presentar la documentació fins el proper dijous 30 de desembre de 2021. Totes les sol·licituds presentades fora d’aquest termini no seran admeses.

En aquest enllaç podreu consultar tota la informació, les bases i els models de presentació (s’ha de presentar la sol·licitud de participació, la declaració responsable i l’autorització).

A més, us recordem que segons l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, és obligatori emplenar i presentar la sol·licitud a través de la seu electrònica de l’Ajuntament (http://www.bcn.cat/tramits), seguint les instruccions indicades en el portal de tràmits. En el cas excepcional de presentació presencial, les sol·licituds i els documents es podran presentar a qualsevol de les oficines del Registre general dels districtes, gerències o instituts (amb cita prèvia).

Districte de les Corts

Departament de Comunicació

Ajuntament de Barcelona

Pl. Comas, 18

08028 Barcelona

93 402 70 00

[email protected]

ajuntament.barcelona.cat/lescorts