Drets socials

Posted by

Districte de les Corts – Departament de Serveis Jurídics – Secretaría – Ajuntament de Barcelona, 6 de maig de 2021

Per indicació de la consellera presidenta de la Comissió Consultiva drets socials, serveis a les persones, cultura i esport, us adjuntem la convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió Consultiva que, amb motiu de l’actual situació de prevenció sanitària derivada de l’afectació del Covid-19 i d’acord amb el que estableix la normativa sanitària vigent, es celebrarà sense presència ciutadana el proper 11 de maig de 2021 a les 17.30 h. al Saló de Plens, plaça Comas, 18 soterrani 1.

El seguiment de la sessió es podrà fer per streaming a través de la pàgina web del districte: https://ajuntament.barcelona.cat/lescorts/ca o directament en aquest enllaç del canal YouTube: https://youtu.be/qu-VzBtyxAc

Per part dels membres de la Comissió Consultiva la sessió es realitzarà amb assistència presencial d’una part dels membres de la Comissió Consultiva en el Saló de Plens del Districte de les Corts.
La participació no presencial de les entitats veïnals i de la ciutadania es produirà de la següent forma i a través del canal que s’indica a continuació:
No presencial, es realitzarà mitjançant el correu electrònic [email protected] fins a les 17:30 hores del dia 10 de maig.
Les preguntes i/o consultes sobre els temes concrets que figuren dins de l’ordre del dia i que s’hagin rebut a través d’aquest canal, seran llegides dins del punt de l’ordre del dia que correspongui i amb posterioritat de la intervenció del conseller president o del tècnic que hagi exposat l’assumpte.

P.S.: D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem que les vostres dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de Fomentar la Participació Ciutadana (tractament 0181, foment de la participació ciutadana), legitimat d’acord amb el consentiment de l’interessat. Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre aquestes. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades

Pl. Comas, 18
08028 Barcelona
93 402 70 00
[email protected]
www.bcn.cat/lescorts