Webinar informatiu «Anticipar i minimitzar els riscos d’impagament a LATAM en temps de COVID»

Posted by

Josep Lafarga – Secretari general – Gremi d’Editors de Catalunya, 9 d’abril de 2021

La comissió de Comerç Exterior del Gremi d’Editors de Catalunya ha organitzat un webinar informatiu juntament amb CESCE sobre els crèdits a l’exportació i la cobertura de riscos derivats de la internacionalització.

CESCE és la capçalera d’un grup d’empreses que ofereix solucions integrals per a la gestió del crèdit comercial i en l’emissió d’assegurances de caució i garanties en part d’Europea i Llatinoamèrica. És també l’Agència de Crèdit a l’Exportació (ECA) espanyola que gestiona l’assegurança de crèdit a l’exportació i la cobertura dels riscos a mig i llarg termini dels consumidors electrointensius, ambdós per compte de l’Estat.

PROGRAMA i PONENT:

1. L’assegurança de crèdit com un factor de competitivitat imprescindible en temps COVID a càrrec de Joaquim Montsant, Director Territorial Este de CESCE

2. Cobertura de riscos derivats de la internacionalització per compte de l’Estat, a càrrec de Paula de las Casas, Cap d’Unitat de PIMES. Direcció d’Operacions per Compte de l’Estat de CESCE

Aquesta sessió informativa tindrà lloc el dia 13 d’abril (dimarts), a les 16.00h, per videoconferència a través de la plataforma ZOOM.

NOTA IMPORTANT: Per tal de garantir una correcta organització de l’acte, és imprescindi­ble que feu la inscripció telemàtica mitjançant el botó “INSCRIPCIÓ”, indicant el correu electrònic on voleu rebre l’enllaç per connectar-se a la sessió.

INSCRIPCIÓ

El termini per inscriure’s acaba a les 14.00h del 13 d’abril. Abans de les 16.00h rebreu un correu electrònic amb un enllaç per incorporar-vos a la sessió en línia.

Mob. 685 515 912
[email protected]
www.gremieditors.cat

València, 279, 1r1a
08009 Barcelona
Tel. 93 215 50 91