Vestigis

Posted by

Museu Egipci de Barcelona, 2 de juliol de 2021

Vestigis que recentment han sortit a la llum.
Mirades expectants… Respiració continguda…
Pedres que ens desvetllen secrets soterrats durant segles.

I saps qui te’ls explicarà?
Els propis protagonistes d’aquest descobriment arqueològic
que, sens dubte, deixarà petjada dins l’Egiptologia.
QUAN T’ACONSELLEM QUE NO TE’L PERDIS,
HO FEM PERQUÈ ESTEM SEGURS DE QUE
ET MEREIXES UN CURS COM AQUEST.

Museu Egipci de Barcelona
València 284, 08007 Barcelona | (+34) 93 488 01 88
www.museuegipci.com | [email protected]