Un paviment solar generarà energia elèctrica a la plaça de les Glòries

Posted by

Butlletí del Districte Sant Martí, 30 d’abril de 2021

La instal·lació generarà 7.560 kWh/any, el consum anual de tres llars, que es controlarà en temps real per comprovar l’eficiència del sistema. La proposta ha guanyat el repte municipal “Paviments generadors” amb què es volen trobar solucions innovadores per generar energia renovable a les infraestructures de la ciutat. L’objectiu és avançar en el canvi de model energètic i apostar per l’autogeneració i l’autoconsum, per a un futur més sostenible.