Subvencions per compensar les pèrdues per la devolució d’entrades per la Covid-19

Posted by

Departament de Cultura, 12 de juliol de 2021

Subvencions per compensar les pèrdues per la devolució d’entrades en concerts i festivals de música, festivals i mostres audiovisuals, i centres d’exhibició d’art digital amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, activitats dutes a terme del 9 al 25 d’abril de 2021

Subvencions per contribuir econòmicament a compensar la reducció d’ingressos causada per la devolució del preu de les entrades corresponents a concerts i festivals de música, projeccions en festivals i mostres audiovisuals, i sessions en centres d’exhibició d’art digital de pagament, fets en espais i equipaments culturals del territori de Catalunya, sempre que la devolució s’hagi produït a causa de la limitació de la mobilitat en l’entrada i la sortida de persones de cada comarca per l’aplicació de les mesures especials decretades per les autoritats sanitàries per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19.

Termini per sol·licitar l’ajut: del 13 al 27 de juliol del 2021, tots dos inclosos.

El període per dur a terme les activitats que donen lloc a les entrades retornades és del 9 al 25 d’abril de 2021, tots dos inclosos.

Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria. Cal que eviteu navegar amb Internet Explorer versió 8 o inferior.

Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia a Tràmits gencat

A qui va dirigit

Poden optar a aquestes subvencions les empreses privades, tant persones físiques com jurídiques, incloses les societats civils, i les entitats privades sense ànim de lucre, que duguin a terme les activitats que descriu la base 1.

Els destinataris de les subvencions poden ser algun dels dos tipus de persones següents, segons quina sigui la persona organitzadora de les activitats que descriu la base 1.1 que ha de suportar la pèrdua d’ingressos:

a) El gestor directe o indirecte d’un equipament o espai cultural, tant perquè n’és la persona propietària com a conseqüència d’un acord, conveni o contracte amb el seu propietari.

b) El promotor de les activitats que es descriuen a la base 1.1 que hagi llogat o tingui cedit, sense cap cost, un equipament o espai cultural.