Subvencions de llibres d’interès cultural especial o de temàtiques i gèneres poc difosos en llengua catalana o occitana

Posted by

Josep Lafarga – Secretari general EDITORS.cat, 16 de març de 2021

Aquests ajuts depenen de l’Institut Català de les Empreses Culturals.

Llibres en suport paper.

Són subvencionables: Llibres referits a qualsevol disciplina del coneixement (assaig i pensa­ment, llibres científics i tècnics, els clàssics i la literatura, llibres de còmic i de novel·la gràfica).

No són subvencionables: Àlbums il·lustrats, còmic destinat a un públic infantil, llibres de text i manuals universitaris, les obres considerades de luxe, de bibliòfil i aquelles amb l’edició limitada i numerada. Tampoc els llibres de ca­ràcter literari escrits originàriament en català que poden acollir-se a la línia d’ajuts específics de la Institució de les Lletres Catalanes.

Les propostes que hagin estat subvencionades com a projectes no poden ser subvencio­nables posteriorment com a llibres publicats.

El període per presentar les sol·licituds acaba el 30 de març de 2021

Dates de publicació:

-PROJECTES: Els llibres s’han de publicar abans del 30 de novembre de l’any de concessió de la subvenció.

-LLIBRES PUBLICATS: Entre l’1 de gener de l’any de concessió de la subvenció i la data de presentació de la sol·licitud de subvenció.

Convocatòria

Bases

Us recomanem que llegiu atentament les bases.

Tota la informació, normativa i documentació relacionada, aquí

Mob. 685 515 912
[email protected]
www.editors.cat

València, 279, 1r1a
08010 Barcelona
Tel. 93 215 50 91