Segueix els actes que organitza la Generalitat durant l’Smart City Live

Posted by

Comunicat SmartCatalonia, Secretaria de Polítiques Digitals, Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública -13 de novembre de 2020

L’estratègia digital de Catalunya subratlla les oportunitats que generen les polítiques digitals, l’adopció de tecnologies digitals avançades com la 5G i, sobretot, el desplegament de la fibra òptica arreu del territori per assolir un país digital amb territoris intel·ligents amb independència de la seva mida, ubicació o recursos.

Amb aquesta premissa, el Govern de la Generalitat organitza tres side_events en el marc de l’Smart City Live, el dimecres 18 de novembre, a través de la seva plataforma digital.

En aquests tres esdeveniments es debatrà sobre innovació digital i el desenvolupament rural, els reptes de l’Agenda Urbana de Catalunya i la digitalització d’espais que creen comunitat de cooperació al desenvolupament.

Els actes que organitza la Generalitat són els següents: