Reglament de Participació Ciutadana

Posted by

Decidim.Barcelona, 13 d’octubre de 2021

L’octubre de 2017 el Plenari del Consell Municipal va aprovar un Reglament de Participació Ciutadana per a la ciutat de Barcelona. Aquest Reglament recollia la llarga tradició creativa, reivindicativa, de lluita social i de la col·laboració del teixit social i associatiu de la ciutat, i el treball realitzat en mandats anteriors. L’aprovació del Reglament es va fer amb un ampli consens del teixit associatiu i ciutadà, que es va generar amb el procés participatiu fet entre el maig del 2016 i el setembre de 2017.

Aquest reglament va ser anul·lat per decisió judicial fonamentada en raons estrictament formals. Aquesta anul·lació és la que explica que ara s’iniciï un procés participatiu amb la finalitat de recollir aportacions per tal de definir el redactat del nou reglament.