Reforma dels jocs del Pou de la Figuera

Posted by

Decidim.Barcelona, 4 de febrer de 2022

Enguany es redactarà un avantprojecte per a la reforma dels jocs del Pou de la Figuera, que forma part del Pla d’Acció de la plaça elaborat de manera participada amb el veïnat i entitats del barri. És així que entre gener i març del 2022, es realitza un procés de disseny participatiu per a la definició dels jocs infantils d’aquesta plaça.