Recomanacions en relació amb els continguts audiovisuals sobre les vacunes de la covid

Posted by

Roger Loppacher i Crehuet – Consell de l’Audiovisual de Catalunya – 29 de desembre de 2020

Em plau fer-vos arribar el document “Recomanacions en relació amb els continguts audiovisuals sobre les vacunes de la covid” elaborades pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya, conjuntament amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, el Consell de Col•legis de Metges de Catalunya i el Col•legi de Periodistes de Catalunya, amb la finalitat d’aportar eines als professionals de la comunicació per a un tractament informatiu acurat sobre les vacunes de la Covid-19 i evitar la desinformació des de tots els formats de continguts audiovisuals.