Ramon Gras: “Hem validat les intuïcions de Cerdà 150 anys després”

Posted by

Núvol, 5 de maig de 2022

Ramon Gras és investigador en innovació urbana, dissenyador de ciutats i enginyer de Camins, Canals i Ports. Joan Burdeus parla amb ell de l’impacte de l’urbanisme en la psicologia i la cultural, de bellesa, i de com caldria transformar Barcelona i Catalunya.