Quina Llei de l’audiovisual per Catalunya?

Posted by

Núvol, 11 de novembre de 2021

És positiu que el debat sobre la proposta de Llei General de l’Audiovisual vagi més enllà dels cercles d’experts i arribi a l’opinió pública, perquè aquesta norma condicionarà el desenvolupament futur de l’audiovisual. Unes reflexions del Col·lectiu Catalunya digital