Qüestionari online

Posted by

Programa BCN Interculturalitat, 28 de setembre de 2021

Com ja deveu saber, estem en ple procés de treball per a l’elaboració del nou Pla d’Acció de la XBCNA. La primera fase del procés consisteix en l’avaluació del Pla d’Acció actual, i per això hem convocat diversos grups focals amb diferents entitats de la Xarxa que formen part dels grups de treball o que estan actives en altres àmbits.

A més, per tal de facilitar la participació en aquesta avaluació de totes les entitats i persones que sou membres de la Xarxa, sigui quin sigui el vostre grau de participació, hem elaborat un qüestionari online que us animem a respondre. Les vostres aportacions són molt importants per prendre la temperatura de la Xarxa, identificar punts forts i febles i conèixer les vostres prioritats, interessos i necessitats de cara al nou Pla d’Acció.

Us recordo que aquest diumenge és l’últim dia per omplir el qüestionari online, que ens servirà d’eina per poder elaborar el nou Pla d’Acció de la XBCNA.
Us recordem que les vostres aportacions són claus.
Us remeto el correu que us vam enviar a mitjans de setembre

Podeu respondre el qüestionari, des d’ara mateix i fins el dia 3 d’octubre, clicant en aquest enllaç.

Podeu consultar el Pla d’Acció de la XBCNA 2016-2020 en aquest enllaç.

Moltes gràcies per la vostra participació!

Susana Herrasti Erta
Dinamitzadora
Programa BCN Interculturalitat
610 614 606
933 010 060
Twitter: @EspaiAvinyo @BCNAntirumors
Facebook: BCN Accio Intercultural
barcelona.cat/interculturalitat