Quatre maneres de mirar els focs de l’Eixample

Posted by

Núvol, 23 de febrer de 2021

El political compass (brúixola política) és un meme sensacional que ajuda a entendre el món i que, pel mateix preu, als joves ens fa molt de riure. El meme consisteix en dos eixos de coordenades que divideixen la humanitat en quatre quadrants polítics. Per Joan Burdeus