Proposta d’activitats

Posted by

XARXABCN Antirumors, 25 de juny de 2021

El grup de treball de formació de la XBCNA vol generar una proposta d’activitats formatives, de diàlegs i d’espais de treball adreçats a les persones i entitats membres de la XBCNA amb l’objectiu de reforçar el treball antiracista de la Xarxa.

Per aquest motiu, posa en marxa una consulta que permeti identificar i recollir les temàtiques més importants i necessàries per reforçar tant la pròpia Xarxa, com les entitats i serveis que la formen.

Per participar en la consulta cal respondre el qüestionari que es pot descarregar a través d’aquest enllaç.

El calendari previst del procés serà:

* del 10 al 20 de juny: període de consulta
* del 20 al 30 de juny: processament de les aportacions recollides
* 1a quinzena de juliol: presentació de resultats
* 4t trimestre de 2021: inici de les activitats

El grup de formació anima totes les entitats i persones membres de la Xarxa a participar en la consulta fent aportacions que facin possible una proposta formativa aterrada i amb impacte.