Programa de formació en diàleg intercultural

Posted by

DRIS, 18 de maig de 2021

Ens complau fer-vos arribar la convocatòria al programa de formació en diàleg intercultural que hem preparat en el marc del projecte DRIS – co-creant societats interculturals: enfocament al racisme i la discriminació.

Aquest és un projecte de dos anys (2020-2022) finançat per Europa Creativa l’objectiu del qual és promoure la diversitat cultural, el respecte i l’intercanvi entre diferents cultures per a contribuir al diàleg intercultural. Es desenvolupa paral·lelament a Barcelona (Interarts), Roma (ECCOM) i Berlín (ITZ). El projecte DRIS a Barcelona es dividirà en diverses fases:
Fase 1: de juny a octubre 2021, formació en diàleg intercultural i co-creació de projectes artístics participatius.
Fase 2: novembre de 2021 a març de 2022, desenvolupament d’un projecte de co-creació artística participativa (performance, audiovisual i transmèdia).
Fase 3: a partir de febrer 2022, mobilitat artística internacional.

La primera fase, de formació, reunirà un grup de persones amb formacions, dedicacions i naturaleses diverses per a compartir un procés formatiu en diàleg intercultural i co-creació de projectes artístics participatius. La formació serà un espai de reflexió i de debat sobre les conseqüències de la discriminació i del racisme en la nostra societat. Es posaran en comú experiències interculturals en l’àmbit artístic, capaces de promoure el diàleg, la inclusió, la participació i la cohesió social; la coproducció de projectes interculturals i narratives plurals que generin noves visions i representacions socials, superant estereotips. Aquesta fase conclourà amb el disseny de diversos projectes artístics participatius (en performance, audiovisual i transmèdia) basats en el diàleg intercultural. Un d’ells s’implementarà a partir de la tardor de 2021 en la segona fase. La selecció de participants per a la fase 2 es farà a través d’una nova convocatòria oberta. La tercera fase consistirà en un programa de breus residències artístiques per a alguns i algunes participants de Barcelona en la resta de ciutats on es desenvoluparà DRIS (Roma, Berlín) amb la finalitat d’enriquir el desenvolupament dels projectes i intercanviar les reflexions i bones pràctiques sorgides en les fases anteriors.

La formació a Barcelona (fase 1), coordinada per Eva García de comuArt i per Interarts, abordarà amb un enfocament transdisciplinar i interactiu temes com la formació d’audiències i el diàleg intercultural; la conceptualització i execució de projectes col·laboratius en línia; maneres d’establir contranarratives enfront de prejudicis racials i els límits i potencialitats del diàleg intercultural. Entre les professionals confirmades tenim a Cristina da Milano, d’ECCOM, a Estefanía Rodero i a Marta Galán, que ens parlarà del seu recent projecte de creació participativa amb joves. A més, els i les participants coneixeran de primera mà altres projectes a Barcelona que han abordat, des de pràctiques i sensibilitats diferents, la qüestió de la lluita contra el racisme, la discriminació i els estereotips com per exemple l’associació A Bao a qu. Trobareu els requisits i criteris de selecció en el següent enllaç.

Des de Interarts, coordinadors del projecte DRIS a Barcelona hem pensat, pel treball que feis a la Societat per a la Difusió de les Realitats Culturals Africanes, podria interessar-vos la convocatòria o bé fer-la circular pel vostre entorn. A través d’aquest enllaç, podran accedir al formulari de la convocatòria, que estarà oberta fins el pròxim dia 21 de maig.

Us agraïm per endavant el suport i difusió i estem a la vostra disposició per a ampliar qualsevol informació sobre el projecte i la formació.