Pressupostos participatius

Posted by

Direcció de Democràcia Activa i Descentralització – Ajuntament de Barcelona – Pg. Sant Joan, 75, 3a planta, Barcelona

Barcelona està immersa en la fase final dels primers pressupostos participatius de la ciutat. Gran part del sector associatiu heu participat en les anteriors fases, però us enviem aquest recordatori donat que el moment decisiu és ara. Fins al 20 de juny, inclòs, té lloc la fase final de votació dels projectes dels Pressupostos participatius de Barcelona.
Totes les persones empadronades a la ciutat de 14 anys o més poden votar els projectes d’inversió que s’executaran en cadascun dels 10 districtes de Barcelona en el període 2021-2023.
La votació es digital a través del Decidim.barcelona, si bé s’han previst diversos punts presencials de suport a la votació digital en tots els districtes de la ciutat, que es poden consultar aquí.
Cada persona pot votar els projectes de, com a màxim, 2 districtes de la ciutat: el districte en el qual està empadronada i un altre districte a escollir lliurement. En cas de votar només a un districte, es pot escollir si opta pel districte d’empadronament o per un altre districte.
En cada districte, es poden votar tants projectes com es consideri oportú, a partir d’un mínim de 2 projectes, i fins a exhaurir el total del pressupost assignat al districte. Tot i això, per emetre el vot no és necessari esgotar tota la dotació pressupostària assignada.
Teniu a la vostra disposició la Guia informativa amb tots els detalls d’aquesta fase; així com les respostes a les principals preguntes freqüents vinculades a la votació dels projectes: https://www.decidim.barcelona/pages/faqsfasevotaciopim