Presenta els teus productes i solucions a l’European Blockchain Convention 2021

Posted by

Comunicat SmartCatalonia – Secretaria de Polítiques Digitals – Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública – 11 de febrer de 2021

La Generalitat de Catalunya obre la convocatòria per a 6 startups catalanes del sector del Blockchain que vulguin presentar les seves innovacions en la propera edició de l’European Blockchain Convention que se celebrarà de forma virtual del dia 12 al 16 d’abril de 2021. Aquesta edició comptarà amb cinc dies de conferències, debats, tallers i una àrea virtual d’exposició d’empreses.

D’entre totes les sol·licituds rebudes, se seleccionaran 6 startups, que disposaran d’un estand virtual en el congrés.

Les startups seleccionades gaudiran dels avantatges següents:

 • Estand virtual durant els 5 dies de congrés amb:
 • – Xat dedicat
 • – Opció de reunions virtuals amb els assistents
 • – Vídeo demostratiu de la startup
 • 10 entrades Inspire per a membres de l’equip, clients o partners.
 • Promoció de la startup a xarxes socials a través dels canals del congrés.
 • Presència del logotip de la startup com a expositor a la web del congrés.

El cost per a les empreses seleccionades és gratuït.

La data límit de presentació de les sol·licituds és el 3 de març de 2021.

Requisits obligatoris

Per participar en el procés de selecció cal:

 • Emplenar aquest formulari i enviar-lo a [email protected] fins el dimecres 3 de març de 2021 a les 23.59h.
 • Aportar la següent documentació juntament amb el formulari:
 • Un fitxer en format PowerPoint o similar amb una presentació corporativa de l’empresa en català, castellà o anglès. Màxim 20 diapositives que inclogui:
 • – Explicació del producte/servei
 • – Model de negoci
 • – Pla Estratègic de creixement del negoci
 • – Equip
 • – Objectius que es volen aconseguir participant a la EBC Virtual.
 • Un fitxer amb el logotip de l’empresa per mostrar a la web del congrés.
 • La presentació i el logotip s’hauran d’enviar a través d’alguna web de transferència de fitxers, per ex: Dropbox, WeTransfer, etc.
 • Empreses de fins a 8 anys de vida. Com a data de constitució de l’empresa es considerarà la data d’inscripció al Registre Mercantil o, si s’escau, al Registre de cooperatives de Catalunya; o un document anàleg en el cas de societats civils privades.
 • Empreses amb un mínim de 3 persones (socis i/o treballadors) dedicades de forma completa al projecte
 • Empreses de l’àmbit de la tecnologia Blockchain.

Criteris de valoració:

 1. a) Potencial de l’empresa: es valorarà el nombre clients actuals, el nombre de clients potencials, disposar d’un pla de creixement definit. Pes del criteri: 25%
 2. b) Equip emprenedor: format, com a mínim, per tres persones (socis o no) dedicats a temps complert. Es valorarà el nombre de persones implicades en el projecte, nivell de dedicació, complementarietat de perfils i socis promotors. Pes del criteri: 15%
 3. c) Model de negoci innovador. Es valorarà el nivell d’innovació, la novetat i l’originalitat del producte, servei o aplicació al mercat i les possibilitats de desenvolupament futures. Pes del criteri: 35%
 4. d) Internacionalització: es valorarà el grau d’internacionalització de l’empresa i el seu creixement i potencial en els mercats globals. Pes del criteri: 25%

Per ampliar aquesta informació, podeu contactar amb:

[email protected]

Dates establertes:

 • 3 de març de 2021: Data límit de presentació de candidatures.
 • 17 de març de 2021: Notificació de les empreses seleccionades per part de la Generalitat de Catalunya.
 • del 12 al 16 d’abril de 2021: European Blockchain Convention

Sobre l’European Blockchain Convention

L’European Blockchain Convention és un punt de trobada de referència a Europa per a programadors, reguladors, corporates, startups, inversors i experts en la tecnologia Blockchain.

El congrés oferirà als participants l’oportunitat de prendre part en un debat en directe amb els actors que impulsen i configuren la indústria Blockchain, i així definir no només el futur d’aquesta tecnologia, sinó també la propera generació d’Internet i de l’economia digital.