Pla d’Infància

Posted by

Decidim.Barcelona, 28 de juny de 2021

S’ha obert el procés participatiu per a fer entre totes el nou Pla d’Infància 2021-2030. El Pla és el marc de planificació i transversalització de les principals polítiques que afecten a la infància i l’adolescència a la ciutat de Barcelona. S’identificaran els reptes a assolir i les actuacions més rellevants, i s’elaborarà i actualitzarà de manera participada, la qual cosa suposa un salt de les polítiques municipals adreçades a la infància.