Pla d’Acció de la XBCNA

Posted by

Pla interculturalitat, 14 de setembre de 2021

Com ja deveu saber, estem en ple procés de treball per a l’elaboració del nou Pla d’Acció de la XBCNA. La primera fase del procés consisteix en l’avaluació del Pla d’Acció actual, i per això hem convocat diversos grups focals amb diferents entitats de la Xarxa que formen part dels grups de treball o que estan actives en altres àmbits.

A més, per tal de facilitar la participació en aquesta avaluació de totes les entitats i persones que sou membres de la Xarxa, sigui quin sigui el vostre grau de participació, hem elaborat un qüestionari online que us animem a respondre. Les vostres aportacions són molt importants per prendre la temperatura de la Xarxa, identificar punts forts i febles i conèixer les vostres prioritats, interessos i necessitats de cara al nou Pla d’Acció.

Podeu respondre el qüestionari, des d’ara mateix i fins el dia 3 d’octubre, clicant en aquest enllaç.

Podeu consultar el Pla d’Acció de la XBCNA 2016-2020 en aquest enllaç.

Moltes gràcies per la vostra participació!

Susana Herrasti Erta
Dinamitzadora
Programa BCN Interculturalitat
610 614 606
933 010 060

Twitter: @EspaiAvinyo @BCNAntirumors
Facebook: BCN Accio Intercultural
barcelona.cat/interculturalitat
Si us plau, tingueu en compte el medi ambient abans d’imprimir aquest correu. Gràcies