Per un futur audiovisual en català

Posted by

Òmnium Cultural – Barcelona, 19 d’octubre de 2021

El govern espanyol ha presentat una proposta de llei de l’audiovisual que invisibilitza el català. El text proposa que les grans plataformes de continguts incorporin un 5% en castellà, i no exigeix cap percentatge ni en català ni en cap altra llengua cooficial de l’Estat. Som 10 milions de catalanoparlants i no ens quedarem de braços plegats.

Avui hem reunit el sector audiovisual per presentar quatre grans reclamacions. Ara és el moment de lluitar perquè la llei obligui les plataformes com Netflix, HBO o Disney+ a incloure contingut en català al seu catàleg!