Participació Entitats

Posted by

Àrea de Relacions Institucionals i Participació – Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, 29 de març de 2021

Com bé sabeu el passat 11 de març es va publicar l’ordre TSF/59/2021, per la qual s’aproven les bases que han de regir la convocatòria ordinària de subvencions de projectes o activitats per a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Dimecres passat es va publicar al DOGC la resolució de la mateixa convocatòria i, per tant, ens plau convidar-vos a les reunions informatives que la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania celebrarà el pròxim dilluns 29 de març.

Podeu connectar-vos a la reunió que sigui del vostre interès, clicant directament en l’enllaç que us facilitem. No cal, per tant, inscripció prèvia. En el cas de les línies D i A s’ofereixen dos horaris de connexió.

· 10.00 a 11.00 hores. LÍNIA D. Immigració. Enllaç a la reunió.
· 12.00 a 13.00 hores. LÍNIES K, L I M. Direcció general d’igualtat. Enllaç a la reunió.
· 13.00 a 14.00 hores. LÍNIA A. Subdirecció general de lluita contra la violència masclista. Enllaç a la reunió.

· 16.00 a 17.00 hores. LÍNIA D. Immigració. Enllaç a la reunió.
· 17.00 a 18.00 hores. LÍNIA A. Subdirecció general de lluita contra la violència masclista. Enllaç a la reunió.

A les reunions s’explicarà el calendari general, les novetats de la convocatòria i les línies específiques de cada unitat de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania.

Àrea de Relacions Intitucionals i Participació
Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania
c/ de Calàbria, 147 l 08015 Barcelona l
[email protected] l treballiaferssocials.gencat.cat