Oberta la consulta pública prèvia de l’Agència Espacial de Catalunya. Construïm plegats el sector espacial català !

Posted by

Comunicat SmartsCatalonia, 6 de setembre de 2021

És prioritari impulsar el sector de l’espai a Catalunya? I la creació de l’Agència Espacial de Catalunya? Quins elements de foment i suport necessita aquest sector i aquesta agència?

Avui, dilluns 6 de setembre, obrim la consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte de llei de creació de l’Agència Espacial de Catalunya per tal de donar respostes a aquestes i moltes altres preguntes sobre el sector català de l’espai.

Per fomentar l’economia i la indústria vinculada a la nova economia de l’espai i crear un ecosistema favorable i competitiu, és necessari oferir la seguretat jurídica essencial per al creixement del sector així com mostrar el suport institucional mitjançant un instrument especialitzat per la gestió, impuls i interlocució. Per aquest motiu, és important generar polítiques específiques de promoció del sector que incentivin l’atracció d’inversions i la creació d’iniciatives empresarials, així com disposar de l’eina pública adequada per gestionar aquesta activitat i relacionar-se amb aquest sector per tal de liderar tots els aspectes relacionats amb el desplegament de l’Estratègia NewSpace.

Per què és necessària aquesta consulta?

L’objectiu d’aquesta consulta és poder atendre les opinions, preocupacions, demandes i necessitats de col·legis i associacions representatives dels àmbits professionals implicats, facultats, escoles superiors i tècniques competents en la matèria, entitats empresarials i associacions sindicals, entitats municipalistes i de tots els actors implicats en el moment de redactar l’avantprojecte de Llei.

El període de consulta serà fins al diumenge 3 d’octubre. Per fer arribar les aportacions, cal adreçar-se a l’apartat “Propostes” del menú superior d’aquest web, havent-se donat d’alta al portal prèviament.