Nou Pla d’Acció

Posted by

XARXABCN, Antirumors, 25 de maig de 2021

A partir de la darrera setmana d’aquest mes de maig, la Xarxa BCN Antirumors posarà en marxa el procés de treball per a l’elaboració del seu nou Pla d’Acció, que tindrà vigència entre 2021 i 2026.

La primera tasca que cal portar a terme per fer possible el disseny i la concreció d’un nou Pla d’Acció és l’avaluació del Pla d’Acció actual, tant pel que fa als principis i objectius que planteja, com en relació a les accions concretes que proposa.

Per fer aquesta revisió i reflexió sobre la feina feta durant els darrers cinc anys es comptarà amb la dinamització de Transductores, amb una proposta de treball que inclou una enquesta adreçada a totes les entitats i persones membres de la XBCNA, així com el treball més aprofundit amb diversos grups focals.

Passat l’estiu, els resultats d’aquesta avaluació es presentaran al conjunt de la XBCNA i seran el punt de partida per a la feina de formular el nou Pla d’Acció 2021-2026, que ha de donar impuls a la Xarxa i la seva acció intercultural a la ciutat durant els propers anys.

Podeu consultar el Pla d’Acció de la XBCNA 2016-2020 en aquest enllaç.