No és la violència, estúpids

Posted by

Núvol, 2 de març de 2021

Cristina Puig va agafar la pregunta “Això és violència?” i va començar a disparar-la a tort i a dret al Plató del FAQS. El problema d’aquesta guerra de guerrilles conceptual és que té els mateixos efectes que la dels carrers de l’Eixample. La violència és improductiva intel·lectualment perquè ho és massa audiovisualment. Per Joan Burdeus.